image back

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΟΜΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ CRYOTECH

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ

BINTEO

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τι σημαίνει «Κατάψυξη Ολικού Αίματος» και γιατί να την προτιμήσουμε;

Παγκοσμίως, οι τράπεζες που φυλάσσουν βλαστοκύτταρα από ομφαλοπλακουντικό αίμα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) στις τράπεζες που φυλάσσουν «Ολικό Αίμα» και β) στις τράπεζες που φυλάσσουν «Απομονωμένα Βλαστοκύτταρα». Στην Ελλάδα, όλες οι τράπεζες βλαστοκυττάρων αποθηκεύουν απομονωμένα βλαστοκύτταρα, εκτός της CRYOTECH, που φυλάσσει «Ολικό Αίμα».

Όταν φυλάσσουμε «Ολικό Αίμα», καταψύχουμε το σύνολο της ποσότητας του ομφαλοπλακουντικού αίματος που συλλέγει ο μαιευτήρας, μαζί με όλα τα συστατικά του. Όταν φυλάσσουμε «Απομονωμένα Βλαστοκύτταρα», φυλάσσουμε μόνον κάποια από τα κύτταρα του αίματος (λευκά αιμοσφαίρια και κάποιους τύπους βλαστοκυττάρων) και τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος πετιούνται. Για να απομονωθούν τα κύτταρα, το αίμα που συλλέχθηκε περνά από μια σειρά διαδικασιών (φυγοκέντριση μέσα σε στήλες διαβαθμισμένης πυκνότητας, πλύσεις σε φυσιολογικό ορό κλπ), με απώτερο στόχο να μειωθεί ο τελικός όγκος που θα καταψυχθεί.

Η επιλογή της φύλαξης απομονωμένων κυττάρων γίνεται κυρίως για λόγους οικονομίας: Όταν απομονώνεις τα βλαστοκύτταρα από το αίμα, το κόστος σε αναλώσιμα υλικά, άζωτο και αποθηκευτικό χώρο, μειώνεται δραματικά.

Αντίθετα, η φύλαξη «Ολικού Ομφαλοπλακουντικού Αίματος», που μόνο η CRYOTECH επιλέγει στην Ελλάδα, αφήνει μικρότερο κέρδος αλλά προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Φυλάσσεται τελικά μεγαλύτερος αριθμός βλαστοκυττάρων, αφού η διαδικασία απομόνωσης δεν έχει ποτέ 100% αποτελεσματικότητα και πάντα ένας αριθμός, που με κάποιες αυτοματοποιημένες μεθόδους τύπου Hepax μπορεί να φτάνει και το 60%, χάνεται.

2. Τα φυλαγμένα βλαστοκύτταρα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό βιωσιμότητας: κατά τη διαδικασία απομόνωσης πάντοτε ένας αριθμός βλαστοκυττάρων τραυματίζεται μηχανικά, και δεν είναι βιώσιμος μετά την απόψυξη. Αντίθετα, με τη διαδικασία φύλαξης «Ολικού Αίματος» επιτυγχάνονται συνήθως ποσοστά βιωσιμότητας μετά την απόψυξη άνω του 80%, την ώρα που οι περισσότερες διαδικασίες μείωσης όγκου επιτυγχάνουν ποσοστά βιωσιμότητας, που μπορεί να φτάνουν το 42% (ή και 38% σε κάποιες περιπτώσεις).

3. Με τη φύλαξη «Ολικού Αίματος», εκτός από τα βλαστοκύτταρα, διατηρείται και ο Ορός του ομφαλοπλακουντικού αίματος. Ο Ορός του Ομφαλοπλακουντικού Αίματος περιέχει μια σειρά από χρήσιμα συστατικά – όπως εμβρυικές ορμόνες και αυξητικούς παράγοντες - που βοηθούν στην ανάκαμψη των βλαστοκυττάρων μετά την απόψυξη, ενώ ήδη χρησιμοποιείται και ξεχωριστά, σε μια σειρά από ασθένειες των οφθαλμών.

4. Στο Ομφαλοπλακουντικού Αίμα έχουν μέχρι στιγμής ανιχνευτεί πέντε (5) διαφορετικοί τύποι βλαστοκυττάρων. Οι δύο από αυτούς (Αιμοποιητικά και Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα) έχουν σήμερα ιατρικές χρήσεις, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, χρησιμοποιούνται προς το παρόν μόνο πειραματικά. Ωστόσο, ένας από τους περισσότερα υποσχόμενους τύπους βλαστοκυττάρων του Ομφαλικού Αίματος - τα VSEL (Very Small Embryonic-Like) βλαστοκύτταρα – χάνονται κατά τη διαδικασία απομόνωσης. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν τα VSEL βλαστοκύτταρα είναι η φύλαξη «Ολικού Αίματος».

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο (ειδικές ιατρικές περιπτώσεις) απαιτηθεί η χρήση απομονωμένων βλαστοκυττάρων, αυτά μπορούν να απομονωθούν μετά την απόψυξη του αίματος. Η απομόνωση δηλαδή μπορεί να γίνει και μετά την απόψυξη, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει.

6. Η φύλαξη ολικού ομφαλοπλακουντικού αίματος μας εξασφαλίζει από κάθε μελλοντική εξέλιξη (π.χ. ανακάλυψη νέων χρήσιμων κυττάρων ή άλλων συστατικών στο ομφαλοπλακουντικό αίμα). Αντίθετα, η διενέργεια μια μη-αναστρέψιμης διαδικασίας, όπως η απομόνωση συγκεκριμμένων ομάδων κυττάρων, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη συστατικών, που αύριο μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα.

7. Με τη φύλαξη ολικού ομφαλοπλακουντικού αίματος, δεν είναι απαραίτητη η επιπλέον φύλαξη τμήματος του ομφαλίου λώρου (που ορισμένες εταιρίες προτείνουν έναντι έξτρα χρέωσης, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απώλειες των διαδικασιών απομόνωσης).

8. Σε πολλές σημερινές Κλινικές Δοκιμές, για ασθένειες όπως ο Διαβήτης Τύπου Ι, η Σκλήρυνση κατά πλάκας, ο Αυτισμός, η Εγκεφαλική παράλυση και η ALS, χρησιμοποιείται Ολικό Αίμα κι όχι απομονωμένα βλαστοκύτταρα.

9. Στις σοβαρές αιματολογικές παθήσεις, όπως η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για την επιτυχία της μεταμόσχευσης, είναι ο συνολικός αριθμός βλαστοκυττάρων ανά κιλό σωματικού βάρους. Η φύλαξη Ολικού Αίματος εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση το μέγιστο δυνατό αριθμό ζωντανών βλαστοκυττάρων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Στην CRYOTECH μεταφέρουμε τα δείγματα οι ίδιοι, δεν μετακυλούμε την ευθύνη σε εταιρίες courier ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εταιρεία μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα, που έχει αναπτύξει ένα δίκτυο μεταφοράς με εταιρικά οχήματα - ψυγεία, τα οποία παραλαμβάνουν το δείγμα κατευθείαν από τα χέρια του γιατρού σας, αμέσως μετά τον τοκετό, όποτε κι αν αυτός συμβεί. Το γεγονός αυτό είναι διπλά σημαντικό, για τα δείγματα που προέρχονται από την περιφέρεια.

Σύμφωνα με επίσημα δημοσιευμένα επιστημονικά αποτελέσματα, το ποσοστό των ζωντανών βλαστοκυττάρων σε κάθε δείγμα μειώνεται με το χρόνο ή/και με τις εναλλαγές της εξωτερικής θερμοκρασίας. Τα δείγματα που κατευθύνονται προς την όποια εταιρία, ταξιδεύουν χωρίς να μπορεί να γίνει σε αυτά κάποια προηγούμενη επεξεργασία (κάτι τέτοιο θα απαιτούσε είσοδό τους στο εργαστήριο) συνεπώς επηρεάζονται από τις εξωτερικές συνθήκες μεταφοράς (καύσωνας, παγετός, χρονική καθυστέρηση κ.α.). Στην CRYOTECH τα δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. Έτσι, διασφαλίζεται το μέγιστο ποσοστό βιωσιμότητας των βλαστοκυττάρων. Επιπλέον, η νομική ευθύνη της μεταφοράς δεν διαχέεται ανάμεσα σε τρίτα μέρη, αλλά βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία φύλαξης.

Τα οχήματα της CRYOTECH καλύπτουν την Αθήνα, τη Θεσ/νίκη, την περιφέρεια της Θεσσαλίας, τη Στερεά Ελλάδα, τη Βόρεια και τη Δυτική Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ ειδική διευθέτηση μπορεί να ζητηθεί και για άλλες περιοχές. Την ώρα που η επίτοκος θα βρίσκεται στην αίθουσα τοκετού, ο συνεργάτης της CRYOTECH θα βρίσκεται επίσης στο μαιευτήριο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα αυτό χρειαστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία της CRYOTECH στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) την απασχόληση συνεργατών με υψηλότατη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, β) τη χρησιμοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού κορυφαίας τεχνολογίας και γ) την εξυπηρέτηση πελατών, σε κλίμα προσωπικής επαφής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Έμφαση έχει δοθεί στα ζευγάρια της περιφέρειας, τα οποία συχνά δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά, από τις εταιρείες του κέντρου. Στην CRYOTECH οι υποψήφιοι γονείς, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως από στελέχη της εταιρείας, και να λύσουν την όποια απορία τους σχετικά με τα βλαστοκύτταρα, αρκετούς μήνες πριν από τον τοκετό. Τα ζευγάρια, που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της CRYOTECH, έχουν οπτική επαφή και μπορούν να επισκεφθούν τα εργαστήρια, όπου θα φυλαχθεί το ομφαλικό αίμα των παιδιών τους.

Τα εργαστήρια της CRYOTECH είναι σχεδιασμένα με προδιαγραφές που εξασφαλίζουν απόλυτη στειρότητα και είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Στην CRYOTECH αντιμετωπίζουμε το κάθε δείγμα με συναίσθηση αυτού που αντιπροσωπεύει για το παιδί και τους γονείς του. Για εμάς τα δείγματα έχουν «ονοματεπώνυμο» δεν είναι απλοί κωδικοί κάποιων αγνώστων. Τα περισσότερα δείγματα που επεξεργαζόμαστε προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή μας και έτσι δεν είναι σπάνια η σύναψη κοντινών διαπροσωπικών σχέσεων με τους ανθρώπους που μας έχουν εμπιστευθεί. Έτσι, το κάθε νέο δείγμα που αποθηκεύεται στα δοχεία μας, πιθανότατα τοποθετείται στο ίδιο δοχείο με το δείγμα ενός κοντινού φίλου, συμμαθητή ή γνωστού κάποιου μέλους της εταιρείας.

Ε.Ε.Τ.Ο.Α.

Η CRYOTECH αποτελεί ιδρυτικό μέλος της «Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ε.Ε.Τ.Ο.Α.)» του μοναδικού ενεργού ελληνικού φορέα με καταστατικό στόχο τη διενέργεια ελέγχων σε ελληνικές τράπεζες βλαστοκυττάρων. Η συμμετοχή μιας εταιρίας στην ΕΕΤΟΑ, σημαίνει ότι η εταιρία έχει έδρα την Ελλάδα και δεν λειτουργεί ως παράρτημα ή θυγατρική εταιρία κάποιας τράπεζας του εξωτερικού. Από την ΕΕΤΟΑ αποκλείονται τράπεζες, οι οποίες δεν λειτουργούν με βάση τις ελληνικές και τις διεθνείς προδιαγραφές καλής λειτουργίας και δεν σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας του κλάδου.

Όλες οι τράπεζες που συμμετέχουν στην ΕΕΤΟΑ, συνεισφέρουν οικονομικά σε ετήσια βάση, σε αποθεματικό κεφάλαιο που έχει θεσμοθετηθεί για την οικονομική συνδρομή τυχόν τράπεζας-μέλους που αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της. Επιπλέον, τα μέλη της ΕΕΤΟΑ είναι νομικά υποχρεωμένα, να αναλάβουν από κοινού την κρυοσυντήρηση, των δειγμάτων της τράπεζας-μέλους που βρίσκεται σε αδυναμία λειτουργίας. Έτσι, οι γονείς που επιλέγουν τράπεζα που ανήκει στην ΕΕΤΟΑ, εξασφαλίζουν ότι το δείγμα τους θα συνεχίσει να συντηρείται κάτω από τη νομική και τεχνική ευθύνη της ΕΕΤΟΑ, ακόμα και στο ενδεχόμενο χρεωκοπίας της τράπεζας που έχουν επιλέξει.

Copyright © 2011, CRYOTECH A.E.

Σχεδιασμός & Κατασκευή, ΑΝΑΔΟΜΗΣΙΣ Μηχανικοί

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05