image back

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΟΜΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ CRYOTECH

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ

BINTEO

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η CRYOTECH διαθέτει εργαστήρια υψηλής βιολογικής ασφάλειας (containment lab, P3) τα οποία διασφαλίζουν χειρισμούς σε απόλυτα στείρο περιβάλλον. Σε αυτά επικρατούν συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας 19ºC ανεξαρτήτως εξωτερικών συνθηκών και εποχής. Ο εξωτερικός αέρας, πριν κλιματιστεί, φιλτράρεται με ειδικά βιολογικά φίλτρα (HEPA), που τον αποστειρώνουν.

Τα εργαστήρια της CRYOTECH είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας μέσα σε αυτά να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα του χώρου των γραφείων και της αίθουσας αναμονής. Για να εισέλθει κανείς στο χώρο των εργαστηρίων, πρέπει πρώτα να εισέλθει σε ειδικό προθάλαμο, όπου επικρατούν συνθήκες υποπίεσης. Εκεί, θα αλλάξει τον ρουχισμό του και θα ενδυθεί κατάλληλα. Κάθε φορά που κάποιο άτομο βγαίνει από τον προθάλαμο του εργαστηρίου, ο χώρος αποστειρώνεται με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

Προσοχή έχει δοθεί ακόμη και στην προστασία από την μεταλλαξιογόνο δράση του ήλιου. Τα παράθυρα του εργαστηρίου έχουν επενδυθεί με ειδικές μεμβράνες, οι οποίες μπορούν να φιλτράρουν ως και το 97% της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός.

ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η CRYOTECH είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους εργαστηριακού εξοπλισμού, όπως η HERAEUS - THERMO και η AIR LIQUIDE, καθεμία από τις οποίες αποτελεί πρωτοπόρο στο χώρο της.

Τα δείγματα καταψύχονται μέσα σε αυτόματους καταψύκτες, με τη μέθοδο της βαθμιαίας κατάψυξης, ενώ τα δοχεία μακροχρόνιας φύλαξης είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναπλήρωσης αζώτου και είναι συνδεδεμένα το καθένα με δική του εφεδρική δεξαμενή. Η λειτουργία των δοχείων φύλαξης υποστηρίζεται από σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και καταγράφεται ηλεκτρονικά σε 24ωρη βάση.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κρυοσυντήρησης κάθε βιολογικού υλικού, παίζει και το μείγμα κρυοπροστατευτικών ουσιών, που προστίθενται σε αυτό. Η CRYOTECH χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά και χημικές ουσίες κορυφαίας ποιότητας, από προμηθευτές που έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή τέτοιων υλικών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλοι οι χώροι της CRYOTECH είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικά συστήματα αποτροπής εισόδου και κλοπής. Η πρόσβαση στο χώρο του εργαστηρίου ελέγχεται από ψηφιακό κωδικό που ενεργοποιεί ηλεκτρονικές κλειδαριές.

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στην ενεργειακή ασφάλεια που η εργαστηριακή μονάδα παρέχει, αφού είναι εξοπλισμένη με πολλαπλά συστήματα υποστήριξης, που εξασφαλίζουν την προστασία των δειγμάτων. Όλα τα μηχανήματα του εργαστηρίου έχουν σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και προστατεύονται από τις αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αυτόματη γεννήτρια, ενώ η λειτουργία των δοχείων φύλαξης και του καταψύκτη καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, σε 24ωρη βάση.

Αντίστοιχη ασφάλεια παρέχεται και στα αρχεία της εταιρείας, τα οποία αφορούν στα στοιχεία των πελατών της. Η CRYOTECH εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Copyright © 2011, CRYOTECH A.E.

Σχεδιασμός & Κατασκευή, ΑΝΑΔΟΜΗΣΙΣ Μηχανικοί

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05